Vassinghaugen

Binde Eiendom planlegger å sette opp to leilighetsbygg med totalt 18 leiligheter på Vassinghaugen i Stod.

Meglere fra Boli AS, arkitekt fra Arkplan og prosjektgruppa for boliger i Stod har vært involvert helt fra starten i prosessen med mulighetsstudie, planlegging og forslag til tegninger.

– Det er første gang vi som meglere er blitt involvert så tidlig i prosessen sammen med en byggherre, og det er kjempemessig! Nå kan vi tilpasse de nye boligene markedet – i samarbeid med bygdefolket og utbygger, uttalte Tomas Høin og Øyvind Krogstad i Boli AS da de ble invitert til et formøte høsten 2017.

En del av bolystprosjektet

– I forbindelse med Bolystprosjektet her i Stod er det blitt uttrykt behov for boliger. Det er mange eldre som flytter til en leilighet i Steinkjer selv om de kanskje ville ha valgt å bo i en leilighet i Stod dersom de hadde mulighet til det, uttalte Hege Stamnes ved Stod Frivilligsentral under høstens formøte.

Vil bygge på Vassinghaugen

I april ble denne tanken luftet og Jørgen Binde, som selv er stodbygg, tente på ideen. Han er allerede ivrig etter å komme i gang:  

– Binde Eiendom har vært i dialog med grunneierne av tomta ovenfor butikken på Vassinghaugen og har fått lovnad om å få kjøpe den. Her ønsker vi å bygge ti leiligheter i rekke nå i første omgang, men vi trenger litt trøkk for å få det til – og derfor er det flott at Frivilligsentralen i Stod er med og støtter opp. Forhåpentligvis ender vi opp med å kunne bygge, og ha med oss lokale entreprenører, slik at det blir et rent Stod-prosjekt.

 – Kan begynne byggesak til påske

Et planforslag utarbeidet av Arkplan er ferdigstilt og sendt til Steinkjer kommune i november. Det inneholder to toetasjers leilighetsbygg, ett med 10 boenheter (byggetrinn 1) og ett med 8 enheter ( evt. byggetrinn 2).

– Vi håper at vi skal være klare til å begynne byggesak ved påsketider, opplyste arkitekt Nils Sigurd Klykken.

Nye tegninger er blitt utarbeidet og presentert på et nytt møte i prosjektgruppa for boliger på nyåret, men det kan fortsatt bli endringer. Blant annet er det ønske om at Binde Eiendom lager parkeringskjeller i stedet for garasjebygg. Prosjektet, med tegninger, vil legges frem under neste Bolystmøte i Stod, i mars-april, men foreløpige tegninger er lagt ut på Frivilligsentralen og på nærbutikken.

– Viktig sak for Stod

Arvid Hatling i prosjektgruppa for boliger i Stod påpekte at en eventuell utbygging ville være til stor fordel for bygda.

– Dette er en veldig viktig sak for distriktet vårt. Ære være til dere som har satt i gang dette. Jeg synes det dere presenterer virker vettugt, sa Hatling.

PS! Er du interessert i dette prosjektet? Det er allerede flere som har tegnet seg som interessenter. Nøl ikke med å ta kontakt med Jørgen Binde på tlf. 928 74 100 eller Tomas Høin i Boli på tlf. 481 45 822.

VIKTIG: Prosjektgruppa for boliger synes mulighetsstudien de ble presentert var interessant. F.v.: Arvid Hatling, Eva Østgård, Svein Tore Skjerve og Leif Verstad. Bak Hege Stamnes.